top of page

Poradna SMART BRAIN nabízí tyto služby:

Diagnostika poruch učení a chování pomocí přístroje Brainfeedback​​
Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou
Diagnostika a náprava zrakového vnímání - Behaviorální optometrie
Diagnostika a náprava sluchového vnímání - Benaudira 
EEG Biofeedback terapie - efektivní trénink mozku při SPU, ADHD a PAS
 
JAK
 EEG Biofeedback probíhá?

 

1. Při vstupní konzultaci zjistíme, co si přejete resp. potřebujete na fungování svého mozku

zlepšit ( jestli soustředění, pozornost, vůli, paměť, únavu apod). Snažíme se zjistit, proč

váš mozek nefunguje, jak by měl. Pokud bude potřeba , tak Vám zajistíme QEEG /mapa mozku resp. popis elektrické aktivity mozku/.

 

2. Provedeme zkušební EEG biofeedback trénink, abychom mohli vyhodnotti, jaký u vás

může mít úspěch. Tento výsledek zpravidla získáme již po prvním zkušebním sezení, protože z něho vyčteme tzv. křivku učení. Trénink za pomoci EEG biologické zpětné vazby je nenásilný, bezbolestný a hravý. Je prováděn odborným terapeutem a nepředstavuje riziko, protože nemá vedlejší účinky. Není návykový a jeho efekt je dlouhodobý.

 

3. Používáme snímací elektrodu, přiloženou na temeno hlavy, a dvě elektrody připevněné na uši. EEG snímač zachycuje mozkové vlny a předává je počítači. Počítač

analyzuje signál a zajišťuje "feedback" - zpětnou vazbu. Zpětná vazba je informace o tom, jak fungují mozkové vlny v konkrétním okamžiku. Průběh svých mozkových vln před sebou vidíte na obrazovce "přeložený" do podoby hry, kterou hrajete pouze silou své myšlenky - ryzí vůlí, bez klávesnice nebo myši. "Hru" ovládáte jen činností svého mozku.

 

4. Když narůstá aktivita mozku v žádoucím pásmu mozkových vln, je hráč odměňován úspěšnými výsledky. Poté, co vzrůstá aktivita v nežádoucím pásmu, úspěch ve hře mizí. Tak mozek sám rozvíjí proces učení nových, vhodnějších frekvencí mozkových vln. Frekvence elektrické aktivity mozku, které se mozek biofeedbackem učí, jsou stanoveny podle vědeckých poznatků o fungování mozku v určitých stavech nebo při výkonech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak dlouho a často probíhá EEG Biofeedback TERAPIE?

 

Trénink se odehrává v jednotlivých sezeních trvajících cca 45 minut.  Optimální frekvence tréninku je dvakrát až třikrát  týdně. Počet potřebných sezení je individuální, liší se podle věku, typu potíží, jejich závažnosti, apod. Velmi orientačně však lze říci: Pokud jste dospělí, váš mozek funguje dobře, ale svůj výkon si ještě chcete zlepšit, postačí vám přibližně 10 - 15 sezení kondičního tréninku. Přidají- li se mírné potíže jako např. duševní rozladěnost, nespavost apod. - pak zahrnuje základní trénink asi 20 sezení. U středně závažných stavů, kam řadíme např. lehké mozkové dysfunkce, potřebujete 40, někdy až 60 sezení. V případě závažných zdravotních potíží (epilepsie, DMO, poúrazové stavy, atd.) je třeba počítat s dlouhodobým tréninkem zahrnujícím více než 60 sezení. Výsledky tréninku jsou patrné postupně. Počáteční pokrok je u většiny stavů zřejmý již během prvních 10 - 20 sezení.

U dospělých v kondičním tréninku se účinek může projevit už po první návštěvě.

Indikace:

EEG Biofeedback je účinný zejména pro následující obtíže :

 

    úzkost      Deprese

          Migréna     

                                 Bipolarni Porucha 
Trauma  

            Chronické bolesti

                       Dys-grafie, 

-kalkulie, -lexie, -praxie         Maniodepresivní Porucha

                   Zvýšení kapacity mozku

   Poruchy Spánku
                                                                      Psychosomatické Poruchy 

                               Poruchy přijmu potravy


    Attention Deficit Hyperactivity        Disorder ADHD

       Autismus              Aspergerův Syndrom

                                                       Socializační poruchy 

       Poruchy učení 
   Sports Training 

              Zlepšení výkonu    

                                            Únavový syndrom 
ZlepŠení  Koncentrace 
                               Relaxace a snížení stresu
             

 

 

 

 

 ADHD 
Potýká se Vaše dítě s ADHD nebo poruchami učení a chování?

 

Pokud se Vaše dítě potýká s nepozorností, impulsivním chováním, výchovnými problémy a hyperaktivitou, tak tato situace není snadná pro žádného rodiče. Stresu je vystaveno nejen Vaše dítě, ale i celá rodina!

 

Můžete se cítit vyčerpaní z:

 

o    nutnosti neustáleho dozoru nad Vaším dítětem

o    hledáním odpovědí a způsobů jak Vašemu dítěti porozumět

o    nalezením rovnováhy mezi potřebami dítěte s ADHD a jeho sourozenci

o    pozorování Vašeho dítěte jak se potýká s problémy ve školy a mezi vrstevníky

 

 
Proč je metoda EEG Biofeedback účinná? 

 

Především proto, že EEG Bofeedback trénink využívá kombinace toho podstatného, co lidská myslpotřebuje. Jednou z těchto věcí je činorodost, neustálá aktivita, hlad po podnětech a učení.

 

Tou druhou je pohodlnost, lenost, snaha ulevit si od problémů a uvolnit se. Z toho plyne, že

náš mozek se rád učí, jak si řešení problémů usnadnit, zrychlit a zpříjemnit, když se mu

ukáže, jak na to.

 

Mozek je nesmírně přizpůsobivý a schopný učení, a tak může zlepšit i svoji vlastní činnost,

pokud jsou mu poskytovány okamžité podněty a cílené informace.

 

To, že mozku poskytnete příležitost lépe ovládat sám sebe, vám přinese celou řadu výhod,

protože to dělá spontánně a neustále. Proto jsou výsledky tréninku zpravidla trvalé (existují

případy, u kterých je trvalost účinku sledována již přes dvacet let).

 

Celý proces se velmi podobá normálnímu učení nebo cvičení, ale na rozdíl od něho se

nemůžete učením mozku přetížit. Když tréninkový proces dosáhne vrcholu, je již uložen do paměti i nových funkcí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodiče obvykle tento problém řeší formou:

o   návštěvou lékaře specialisty

o    užíváním léků

o    návštěvou psychologa

o    čtením knih o  ADHD

o    hledáním informací na internetu

 

To je správné, ale Neurofeedback umí ještě více..

 

Dítě s ADHD PŘED a PO Neurofeedbacku ......

Přesně toto bylo součástí národních zpráv v Austrálii. Jedná se o jedno z nejlepších videií týkající se Neurofeedbacku vůbec.  V rámci intervia s klinickým psychologem Moshe Perl, Ph.D., který zveřejnil svou úspěšnou studii s Neurofeedbackem, která zahrnovala výsledky terapie se stovkami dětí s ADHD po dobu více než 10ti let. 

Více na:

 

https://www.youtube.com/watch

v=8uRFRkfBlTs

 

 

Mějte

KVALITNĚJŠÍ ŽIVOT.

 

Snažíte-li se zlepšit svůj výkon ve sportu, škole či v prácí, Neurofeedback Vám vždy usnadní dosáhnout Vašeho cíle.

 

Zlepší Vaše soustředění, pozornost a paměť. Zvýší Vaší mentální bystrost a odolnost při zachování vnitřní rozvnováhy a klidu, navzdory vystavení vnějším stresovým situacím.

Naplánujte si
Vaší konzultaci

"

Změna u mé dcery je velmi znatelná. Při dělání domácích úkolů se mnohem více soustředí a je schopna lépe porozumět zadání. Dříe měla ze všeho obavy, jak to zvládne a tím se stále více a více dostávala do stresu a nebyla se ani schopna soustředit na zadaný úkol. Celkově vše lépe zvládá a cítí se sebevědoměji a spokojeněji, což se doráží jak ve škole, tak mezi kamarádkami.


 Zdeňka, matka dcery / Aničky 8 let/s úzkostí a pocity nedůvěry  v sebe sama.

 

 

"

Naši spokojení klienti:

"

"

Už po desáté terapii se u syna zlespšil spánek. Dříve nemohl usnout, už předem měl obavu, že se v noci probudí. Tyto problémy vymizely zcela, syn usíná pravidelně kolem 22 hodiny a budí se až ráno. I po ránu se v důsledku cítí odpočinutý a veselejší..

 

 Jiří, otec syna  / 9/  který měl od narození problémy se spánkem

Mám vnuka se kterým na terapie chodím již dva měsíce. Zlepšil se ve škole a už si je schopen i dělat domácí úkoly  sám. Paní učitelka sama poznala velké zlepšení, jelikož  se vnuk zlepšil ve čtení, lépe reaguje na její podněty a hlavně v hodině více dává pozor. celkově je soustředěnější. Všeobecně se situace v celé rodině v mnohém zjednosušila. 

 

Růžena, babička Martina /13/ , který má diagnostikovánu  ADHD.

"

"

"

"

Celou noc klidně spí. Má mnohem méně agresivního a impulsivního chování- to je náš prozatimní největší úspěch při terapii neurofeedbacku.  Ještě pokračujeme, ale už teď je situace celkově mnohem veselejší. jen je škoda, že jsme terapii neobjevili mnohem dříve. Věřím, že to je revoluční metoda pro léčbu dětí s ADHD.

 

Magdalena, matka syna Matěje /14/ s  ADHD

Náš  syn je lepší po každé terapii.  Vždy je mnohem klidnější a usměvavější. Pravda je, že při terapii se cítí občasně unavený, ale poté co ji zvládne je jako vyměněný. Nevzteká se, je ochoten k mnoha věcem a činnostem, které dříve stále bojkotoval. Je tzv se mnou a ostatními více v kontaktu. Normálně mnoho věcí ignoroval, jakoby se ho netýkaly a nyní má o spoustu věcí kolem něho zájem.

 

 Eva, matka syna Jakuba /5/ s autismem/

 

 

"

"


"Po neurofeedbacku jsem schopna zase normálně žít. Mé migrény ještě zcela nevymyizely, ale jsou stále méně časté a méně intenzivní. Mám za sebou 6 terapií a už tak je to veliká změna. Mám dva syny / dvojčata/ a konečně mám pocit, že si to mohu společně s nimi užívat. Neurofeedback v tomto zásadně změnil kvalitu mého života. Můj syn Michal na migrény občasně taktéž trpí, respektive si stěžuje, že ho bolí hlavička,  tudíž jakmile bude schopen terapii zvládnout, těším se, že se uleví i jemu.


M.S. /maminka od dvou synů - dvojčat  - 3 roky/

 

 

"

"

Váš vzkaz byl odeslán!

bottom of page