top of page

Připravte dítě do školy dobře a včas!

Stimulační program por předškoláky Maxík nabízí ucelenou koncepci přípravy předškolních dětí.

Tento program je také vhodný pro školní děti  z 1 a 2. třídy, které mají některé oblasti oslabeny

a potřebují je individuálně procvičit a doplnit.

 

Kurz je individuální, aby mohl nejlépe reagovat na konkrétní potřeby každého dítěte.

 

 

  • Rozvoj grafomotorických dovedností

  • Rozvoj komunikačních dovedností

  • Posílení oblasti zrakového, sluchového vnímání

  • Posílení  prostorové orientace

  • Udržení a zvýšení pozornosti a koncentrace

  • Nácvik pohybových stereotypů – stabilní postoj, zvládnutí rovnováhy, správné sezení,
    správné a zdravé dýchání, správný úchop psacího náčiní.

 

Kurz je individuální, jelikož respektuje potřeby každého dítěte a na základě těchto požadavků

je také voleno tempo a frekvence práce. 

 

 

 

 

 

bottom of page