top of page

Benaudira  - diagnostika a trénink sluchového zpracování 

Nadměrně zvýšená citlivost na zvuky  nebo obtíže s artikulací a výslovností jsou řešitelné každodenním tréninkem  a poslechem speciálně upravené hudby.

Jak může Benaudira pomoci...

Pravidelným poslechem CD (10-20 minut denně ) sestaveným na základě individuální  a detailní diagnostiky je možné optimalizovat schopnost poslouchat a zejména harmonizovat centrální nervové zpracování. Tréninkem je rovněž možné posilňovat propojení mozkových hemosfér a snížit akustickou přecitlivělost. Zásadní pro  poslech je  vyvážené vnímání všech frekvencí přecházejících z ucha do mozku.

Cesta slyšených zvuků z vnějšího světa do jejich vnímání mozkem zahrnuje několik kroků.

 

Nejdříve zvuk přichází do vnějšího ucha. Poté se dostává do ušního bubínku a do středního ucha. Odtud je vyslán do vnitřního ucha, kde se mění na nervový impulís. Tyto nervové impulzy se dostávají přes auditivně nervy do mozku, kde jsou zpracovány.

 

Celý řetězec poslechu musí fungovat pořádně, aby např. zvuky řeči mohly být optimálně rozpoznány a rozlišeny. Pokud je problém pouze v některé slyšení frekvenci, i tak celkové  zpracování slyšených zvuků může být narušeno.

 

Ačkoliv uši fungují normálně, schopnost slyšet zvuk je v pásmu  normy, tak centrální sluchové zpracování může být poškozeno. Toto oslabení  se může projevit zejména v  prostředí zvýšeného okolního hluku nebo při zvýšené náročnosti.

Rovněž se vyskytují případy, že některé výšky (frekvence) jsou vnímány příliš citlivě a jiné frekvence nedostatečně citlivě. Slyšené zvuky jsou pak zpracovány nevyváženě.

Navíc podstatou pro optimální fungování sluchového zpracování je spolupráce obou hemisfér a jejich rovnováha.

 

Pokud není jednoznačná dominance ucha  nebo se přesouvá z jedné strany na druhou, slyšené zvuky jsou vnímány se zpožděním nebo v nesprávném pořadí.

 

BENAUDIRA poskytuje možnost zlepšit centrální sluchové zpracování na základě těchto aspektů.

 

Podstatou sluchového tréninku je sestavení individuálního CD s  instrumentální hudbou, hlasy  a zvuky, které byly vyvinuty speciálně pro účely tréninku vyváženého poslechu. Tým odborníka dr. Holgera Raddatze (v kooperaci se specialisty jiných druhů terapií) se podílí na tvorbě každého CD a tím je zaručena nejvyšší možná efektivita tréninku.

V rámci diagnostiky je použit  soubor různých diagnostických testů, které hodnotí schopnost slyšet. Na základě získaných výsledků je vyprodukované tréninkové CD, které je určeno přesně pro potřeby každého uživatele. CD se poslouchá každodenně  v domácím prostředí se speciálním sluchátky.

Po 6-12 týdnech se s terapeutem uskuteční další měření a výsledky měření se zohlední při tvorbě nového poslechového CD. Tím je právě Benaudira unikátní.  Je postavena na individuální diagnostice a následném sestavení poslechového CD  podle aktuálního výsledku měření.

 

Trénink sestává z 3-5 takových cyklů.

      

 

Subjektivní vnímání toho co člověk slyší může být rušeno několika vlivy: něco slyší příliš slabě, něco příliš silně nebo slyší nevyváženě. Tím vzniká mnoho obtíží, které je pak nutné kompenzovat, čímž dochází k mnoha dalším problémům jako je snížená schopnost porozumění, verbalizace, problém s pracovní pamětí, snížená schopnost koncentrace nebo například  dyslexie. Benaudira diagnostika má širší spektrum možností jak objasnit příčinu obtíží.

  

240_F_19729220_5QFaHWXNXg9eiN9VNiRmr9rF9
child-has-sore-ear-little-260nw-59981886
ucho.jpg
sluchátka.jpg
sluchátka pro poslech dichotického testu.jpg
ear-3971050_960_720.jpg
bottom of page