top of page

Soustředění/Pozornost/Koncentrace/Zklidnění/Poruchy chování

Zrakově kognitivní trénink  - diagnostika a náprava špatných zrakových návyků, které ovlivňují poruchy učení a chování 

Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je skryta v mnoha faktorech, které ovlivňují výkon.

Vizuální trénink  se zabývá funkčními vadami očí, které se objevují z důvodů nesprávných návyků při zrakovém vnímání. Tyto nevhodné stereotypy mohou být již od narození, ale stejně tak je možné je získat v průběhu života.

Funkční optometrie se zaměřuje zejména na spolupráci očí v oblastech:

  • motorika očí

  • vergence

  • akomodace

  • vizualizace 

Při diagnostice lze zjistit výkonnost ve zmíněných oblastech  a jejich případné nedostatky a koordinaci.

Funkční deficit v těchto oblastech může vést k obtížím ve čtení, psaní, koncentraci a koordinaci.

 

Jedná se hlavně o to, že optimálně nefunguje spolupráce obou očí, a tím pádem  mozek nedostává korektní informaci na zpracování a vyhodnocování. Jsou to nejčastěji děti, které mají narušenou zrakovou percepci, vizuálně-motorickou koordinaci nebo zrakové vnímání prostoru. 

 

Schopnost vidět spočívá v celistvosti zrakového vnímání

Oči jsou dvě samostatné "kamery", které snímají obraz okolo nás. Ke spojení a zpracování těchto  "záznamů" dochází až následně v mozku procesem zrakového vnímání na kterém se podílejí i mnohé jiné systémy v našem těle - ostatní smyslové systémy, archiv našich zkušeností a vzpomínek, naše emoce... V milisekundách náš mozek porovnává, identifikuje a interpretuje viděné. 

Zrakové vnímání se vyvíjí od narození až do stáří, tento rozvoj není nijak věkově ohraničený, protože schopnost vidět není jen fyzika nebo fyziologie, ale v první řadě archiv zkušeností uložených v mozku. Téměř 70%  nervů v lidském těle je propojených se zrakovým  systémem a 80% všech procesů učení zapojuje zrakové  vjemy. 

Blahodárné účinky  terapeutických ladiček  -  hloubková  mezibuněčná terapie  zvukovými nebo vibračními ladičkami

Jedná se o metodu,  při které se používají speciální zvukové nebo vibrační ladičky s přesně stanovenými frekvencemi.

V naší praxi používáme nejvíce ladičky mozkových frekvencí / Delta, Theta, Alfa, Beta/ a  ladičku DNA. Součástí harmonizace jsou i celotělové ladičky zvané čistá neboli dokonalá kvinta / C,G/.

Mozkové ladičky  - / Delta, Theta, Alfa, Beta/

Beta vlny

 vysoká Beta- způsobuje stavy úzkosti, strachu a stresu.Setrvávání dlouhodobě v hladině vysoké Bety je pro organismus vyčerpávající.

Vysoká Beta s eprojevuje svalovým napětím, změnou nálady, podrážděností, nespavostí. neklidem, nechutenstvím a depresemi

střední Beta - je spojená s vysokou koncentrací a pozorností, verbální komunikací, logický a analytickým myšlením

Alfa vlny

Hladina alfa je spojená  s uvolněním, klidem, zaměřením do nitra, odpočinkem, soustředěním, kreativitou, zrychleným sebeléčením, intuicí, emočním klidem, zlepšením imunity a pamětí.

Je to relaxační hladina při plné bdělosti.

Setrvání v hladině alfa zlepšuje činnost a prokrvení vnitřních orgánů, srdeční, dechový a kraniální rytmus.

Theta vlny

V theta vlně se nacházíme těsně před  hlubokým spánkem a těsně před probuzením se z něj.Frekvence theta podporuje tvorbu neurotransmiterů, hormonu melatoninu a serotoninu. 

Je vstupní branou pro pro učení se a paměť, protože v ní máme přístup k podvědomým zdrojům a vzpomínkám a dokážeme tak nalézt a přeprogramovat nefunkční vzorce chování.

​Delta vlna

Tato vlna je přirozeně spojována s hlubokým spánkem, se stavem, kdy jsou všechny biologické funkce utlumené.

V této fázi dochází k tzv." dobíjení baterek" a k celkové regeneraci organismu.Nepřirozeně se do tohoto stavu dostává organismus v důsledku úrazu , bezvědomí nebo kómatu.

V hlubokém spánku dochází tak k zastavení vědomých aktivit mozku, tvorbě růstového hormonu a podpory samouzdravovacích schopností organismu.

Dětský mozek se postupně vyvíjí a tomu odpovídá i elektrická aktivita mozku. Tento vývoj se nazývá ontogeneze.

Pokud je elektrická aktivita mozku dítěte ve stanoveném období vývoje narušena a jeho mozek nedokáže tvořit dominantní vlnovou délku, bývá mu často diagnostikována porucha chování, učení, pozornosti a případně celkově opožděný vývoj.

​​

DNA - 528 Hz

Frekvence  528 je používaná na opravu a transformaci poškozené DNA. Je to frekvence rezonující s míchou. Pomáhá opravovat poškozené kódy života v buňkách lidského těla. Pomáhá při léčbě genetických nemocí, urychluje hojení a zpomaluje stárnutí.

Terapie s touto ladičkou je  vhodná mj. pro předčasně narozená miminka, osoby s mentálním a tělesným postižením.

Epifýza - 963 Hz

Epifýza je malý nepárový orgán. Je to endokrinní žláza produkkující předevím hormony melatonin a serotonin. Je spojující fyzický a duchovní svět. Pomocí práce s touto ladičkou je možné tento orgán aktivovat, pročistit, podpořit tvorbu melatoninu a serotoninu.

Všechny směry léčení hudbou vycházejí z poznatku, že každý orgán, tkáň i buňka vibruje  a že přirozeně léčivé frekvence jsou součástí naší hlubší podstaty a urychlují schopnost uzdravovat se, měnit a obnovovat.

Ladičky zvukové přenášejí zvuk do všech buňek těla prostřednictvím zvolené frekvence. V rámci celého biopole tak působí na  všechny naše buňky.

 Oproti tomu ladičky se závažím tzv vibrační se přikládají přímo na tělo a přenášejí tak zvuk přímo do těla. Vibrační ladičky se využívají více ve fyzioterapii jako tzv vibrační akupresura.

tuning-fork-2302472__480.jpg
tuning-fork-1902632__480.jpg
sorufejio-tuning-fork-1906317__480.jpg
tuning-fork-sound-therapy-260nw-63398901
low-angle-view-wooden-jetty-260nw-574531
bottom of page