top of page

EEG BIofeedback , nácvik sluchového  a zrakového vnímání a  inhibice primárních reflexů řeší efektivně DYS...

Dyslexie...

je neschopnost dítěte naučit se číst, přestože dítě má přijatelné rozumové schopnosti a nechybí mu ani přiměřená výchovná a výuková péče.

Dysgrafie...

je specifická porucha psaní. Jedná se o poruchu grafomotorického projevu, sensomotorické souhry, někdy spojená s poruchami zrakového vnímání a manuální neobratností.

Dyskalkulie...

je specifická porucha počítání. Matematické schopnosti jsou závislé na správné koordinaci mozkových struktur a jsou obsaženy v obou hemisférách a pokud zde panuje nesoulad mezi hemisférami, dítě má obtíže v počítání.

Dyspraxie...

je vývojový nedostatek, částečné snížení naučené scopnosti vykonávat manuální pracovní činnosti.Je to vrozená dětská neobratnost.

Jak mohou  EEG Biofeedback a další podpůrné metody pomoci...

Máte-li vy nebo vaše dítě zmíněné dys - obtíže, může vám diagnostika neurofeedbacku a neuro-vývojové zralosti objasnit příčinu těchto obtíží.  Mnohdy dochází i k obtížím z důvodu nedostatečného sluchového zpracování  v mozku, což nesouvisí s kvalitou sluchu jako takového, ale se zpracováním slyšeného, jeho zapamatováním a zpětným vybavením.

Častou příčinou jsou neodeznělé primární reflexy /Morův, ATŠR, STŠR a další/, které narušují právě schoponost jedince podávat dobré výkony v životě i ve škole. Taktéž přetrvávající primární reflexy způsobují rychlou a nadměrnou únavu, u dětí je to neschopnost v klidu a vzpřímeně sedět, stejně tak jako zvládnout například grafomotorické dovednosti aj.

Nejprve je třeba provést detailní EEG Neurofeedback diagnostiku, která je již vodítkem pro další postup nápravy obtíží. Mnohdy doplňujeme tuto diagnostiku  o testy neuromotorického vývoje tj ne/přítomnost primárních reflexů a u některých  klientů i o testy sluchového zpracování pomocí metody Benaudira.

S předškolními dětmi je velmi často trénink EEG Biofeedback doplněn o stimulační přípravu Maxík, při které si dítě rozvine a osvojí veškeré předškolní zručnosti a to hravou a zábavnou formou. 

U starších dětí, od cca 2.třídy základní školy je postup volen dle individuálních obtíží a velmi často jde primárně o neurovývojvou poruchu primárních  reflexů s následným zahájením terapie EEG Biofeedback nebo Benaudira.

 

Více informací  o těchto metodách lze získat na:

www.i-nvt.cz - Institut neurovývojové terapie

www.inpp.cz - Institut neurofyziologické psychologie

www.benaudira.sk - Individuální sluchový trénink

www.biofeedback-institut.com . více o metodě EEG Biofeedback a dalších

www.eegbiofeedback.cz - více o metodě EEG Biofeedback /dr.Tyl a prof. Faber/

 

Trénink pro žáky a studenty EEG Biofeedback

 

  • trénink posilování mozkové aktivity zvyšující výkon mozku

  • potlačování mozkové aktivity negativně působící na výkon mozku (např. stresových nebo pomalých frekvencí) 

  • maximalizace výkonu mozku, zlepšení soustředěnosti, paměti a kognitivních funkcí

  • psychická a emoční rovnováha

  • odolnost vůči stresu

     

bottom of page