top of page
Některé poruchy učení z hlediska primárních reflexů

Primární reflexy mohou způsobit symptomy různých poruch učení. Je proto dobře možné, že je dítě mylně označováno jako dyslektik, nebo například jako dítě s poruchou ADHD nebo ADD, ikdyž možná příčina je v přetrvávávní primárních reflexů.

Další možností je, že dítě má poruchu učení a navíc u něj i přetrvávají primární reflexy. Potom je možné se snažit inhibicí primárních reflexů zlepšit stav dítěte, ale není možné jeho problém zcela takto vyřešit. Součástí terapie a nápravy musí poté být i nácvik sensorické integrace nebo práce se speciálním pedagogem v oblasti zrakové diferenciace, paměti, sluchové diferenciace, intermodality, seriality aj.

 

Benaudira  -  individuální trénink sluchového zpracování

K nám do České republiky se dostala tato metoda až v roce 2016. Nicméně v Evropě jde o efektivní terapii založenou na faktu, že slyšený zvuk se zpracovává v mozku, a tím pádem je možné i dobrý poslech natrénovat. Jedná se o terapii pocházející z Německa, její obdobou je i JIAS sluchová terapie.

Aplikací specifické hudby jsou pozitivně ovlivňované mozkové aktivity, které podporují správné vnímání a zpracování zvuku z různých směrů. Jakmile se například změní vnímáni řeči v mozku, mohou z toho výrazně profitovat zručnosti jako čtení a psaní. Rovněž například tinitus /rušivý zvuk/ se může snížit nebo úplně vymizet harmonizací centrálního sluchového zpracování.

 

Okruh řešitelných problémů:

Sluch

 • Poruchy sluchového zpracování

 • Zvýšená citlivost zvuku

Řeč

 • Opožděný vývoj řeči

 • Těžkosti s artikulací a výslovností

 • Koktavost

 • Afázie

Čtení a psaní

 • Oslabené čtení a psaní - dyslexie

Pozornost

 • Poruchy pozornosti

 • Lehká vyrušitelnost

 • Porucha pozornosti ADD

 • Porucha pozornosti s hyperaktivitou ADHD

 • Problém s pracovní pamětí

Základem sluchového tréninku je kvalitně provedená diagnostika s klientem, kdy naměřené hodnoty se zasílají do Německé centrály, kde každému na míru sestaví speciální CD s instrumentální hudbou, která je komponovaná týmem specialistů a reflektuje daný problém klienta. CD se pak poslouchá denně po dobu cca 4 – 10 týdnů, dle individuálního nastavení klienta. Celý sluchový trénink se skládá z několika cyklů a k efektivnímu řešení problému je vždy nutná aktivní účast klienta, a to  krátkým  poslechem hudby 5-7x týdně po dobu 10-20 minut. Více na www.benaudira.de nebo www.benaudira.sk.

EEG Biofeedback - optimalizace a zvýšení výkonu

Metoda EEG Biofeedback umožňuje pro některé děti zmírnit obtíže projevující se zejména motorickým neklidem, velmi krátkou

dobou udržení pozornosti, častým vyrušováním a mnohdy neakceptováním nastavených hranic a pravidel.

 

 Zejména pro děti ve věku od 4 let výše, které  neprospívají obvyklým tempem nebo se je nedaří ke spolupráci efektivně namotivovat,

udržet ve stavu klidové pozornosti, je tato možnost velkým posunem vpřed.

Metoda je bezpečná a neinvazivní, podobná principu běžného EEG, s tím rozdílem, že při této terapii je možno ovlivnit a navýšit

 množství neuronových spojení, a to pouze v té frekvenci a výšce, která je pro harmonizaci a stabilizaci CNS žádoucí.

 

Indikace této metody jsou zejména:

 • ADHD, ADD

 • Motorický neklid, tiky

 • Dyslexie, dysgrafie, dyspraxie, dyskalkulie

 • Poruchy pozornosti, chování a soustředění

 

Jedná se o terapii dlouhodobou, a proto je nutné pečlivě diagnostikovat a zvolit pro terapii pouze ty dětí, možno i dospělé, u kterých

 si po diagnostice Neurofeedback jsme jisti, že mozek je schopen se tímto způsobem učit a napravit tak existující obtíže.  Mnohdy tomu

 předchází několikaměsíční stimulace neuro-vývojových reflexů, abychom mohli zahájit terapii EEG Biofeedback.

 

​Jak probíhá terapie  EEG Biofeedback

 

1. Při vstupní konzultaci zjistíme, co si přejete resp. potřebujete na fungování svého mozku zlepšit ( jestli soustředění, pozornost, vůli, paměť, únavu apod). Snažíme se zjistit, proč váš mozek nefunguje, jak by měl. Pokud bude potřeba, tak Vám zajistíme QEEG /mapa mozku resp. popis elektrické aktivity mozku/.

 

2. Provedeme zkušební EEG biofeedback trénink, abychom mohli vyhodnotti, jaký u vás může mít úspěch. Tento výsledek zpravidla získáme již po prvním zkušebním sezení, protože z něho vyčteme tzv. křivku učení. Trénink za pomoci EEG biologické zpětné vazby je nenásilný, bezbolestný a hravý. Je prováděn odborným terapeutem a nepředstavuje riziko, protože nemá vedlejší účinky. Není návykový a jeho efekt je dlouhodobý.

 

3. Používáme snímací elektrodu, přiloženou na temeno hlavy, a dvě elektrody připevněné na uši. EEG snímač zachycuje mozkové vlny a předává je počítači. Počítač analyzuje signál a zajišťuje "feedback", tedy zpětnou vazbu. Zpětná vazba je informace o tom, jak fungují mozkové vlny v konkrétním okamžiku. Průběh svých mozkových vln před sebou vidíte na obrazovce "přeložený" do podoby hry, kterou hrajete pouze silou své myšlenky - ryzí vůlí, bez klávesnice nebo myši. "Hru" ovládáte jen činností svého mozku.

 

4. Když narůstá aktivita mozku v žádoucím pásmu mozkových vln, je hráč odměňován úspěšnými výsledky. Poté, co vzrůstá aktivita v nežádoucím pásmu, úspěch ve hře mizí. Tak mozek sám rozvíjí proces učení nových, vhodnějších frekvencí mozkových vln. Frekvence elektrické aktivity mozku, které se mozek biofeedbackem učí, jsou stanoveny podle vědeckých poznatků o fungování mozku v určitých stavech nebo při výkonech. 

 

Jak dlouho a často probíhá EEG Biofeedback terapie

Trénink se odehrává v jednotlivých sezeních trvajících cca 45 minut.  Optimální frekvence tréninku je dvakrát až třikrát  týdně. Počet potřebných sezení je individuální, liší se podle věku, typu potíží, jejich závažnosti, apod. Velmi orientačně však lze říci: Pokud jste dospělí, váš mozek funguje dobře, ale svůj výkon si ještě chcete zlepšit, postačí vám přibližně 10 - 15 sezení kondičního tréninku. Přidají- li se mírné potíže jako např. duševní rozladěnost, nespavost apod. - pak zahrnuje základní trénink asi 20 sezení. U středně závažných stavů, kam řadíme např. lehké mozkové dysfunkce, potřebujete 40, někdy až 60 sezení. V případě závažných zdravotních potíží (epilepsie, DMO, poúrazové stavy, atd.) je třeba počítat s dlouhodobým tréninkem zahrnujícím více než 60 sezení. Výsledky tréninku jsou patrné postupně. Počáteční pokrok je u většiny stavů zřejmý již během prvních 10 - 20 sezení.

U dospělých v kondičním tréninku se účinek může projevit už po první návštěvě.

bottom of page