top of page

Simona Šimonovská

 

EEG Biofeedback

Benaudira - trénink sluchového zpracování

Inhibice primárních reflexů NVS

Neurofyziologické příčiny obtíží SPU a PAS

školní intervenční program INPP

Maxík - předškolní stimulační program

Osobně se věnuji terapiím již několik let a prošla jsem si tento průběh od samotného začátku. Můj  nejstarší syn měl diagnostikován Aspergerův syndrom, i když v jeho lehké formě, ale jak už to bývá, přidruží se i jiné problémy zejména v interakci s vrstevníky a specifické poruchy učení. Hledala jsem sama nefarmakologická řešení pro tento problém a objevila jsem před cca 6-ti lety EEG Biofeedback u profesora Fabera.

Mladší syn naopak potřeboval pomoc EEG Biofeedback  a neuro-vývojové stimulace formou inhibice primárních reflexů a následného nácvikového programu  Maxík při řešení  poruchy učení (dyslexie, dysgrafie).  

Má životní zkušenost s  touto terapií  mne přivedla  před několika lety k tomu, že jsem chtěla možnost EEG Biofeedbacku přiblížit i dalším dětem a dospělým. Opustila jsem svou původní  ekonomickou profesi a začala jsem se vzdělávat v tomto směru.

Studuji a stále si v průběhu doby doplňuji vzdělání v oboru psychologie  a pedagogiky.

Absolvovala jsem specializační vzdělání a semináře EEG Biofeedback, Neurofyziologii, stimulaci sluchového a zrakového vnímání , neurovývojové stimulace , muzikoterapii a v neposlední řadě na optimální výživu dětí. 

Většinu klientů v  naší poradně tvoří děti školního věku  s poruchou pozornosti, hyperaktivitou, poruchami chování i učení a autisté. Nově a rovněž úspěšně na EEG BFB přicházejí i dospělý s poruchami spánku, úzkostnými stavy a epilepsií. EEG BFB je prozatím málo využíván jako prevence Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby, přestože v tomto směru je jeho pomoc velmi výrazná a efektivní.

V současné době spolupracuji s odborníky z oboru speciální pedagogiky, neurologie, logopedie, psychologie, fyziologie a čerpám mnoho z práce a zkušeností  svých kolegů ze zahraničí, neboť na Slovensku, USA,  Švédsku, Německu, a nebo ve Velké Británii už mají s interdisciplinárním způsobem diagnostiky  mnohem větší zkušenosti a je tam efektivněji využíván.

Spolupráce  s týmem odborníků, kteří se přes svou vlastní zkušenost a odborné vzdělání, snaží vytvářet a zpřístupnit  dalším dětem  i dospělým možnosti aplikované psychofyziologie přináší  nové možnosti pro řadu klientů, kteří by jinak skončili pouze s diagnostikovaným problémem bez možnosti jeho řešení.

                                                                                         Simona Šimonovská

Spolupracujeme:

  •   s EEG Institutem: v čele s MUDr. Michaelou Pakszysovou, CSc.

  •   s EEG Biofeedback Institutem , Prof. MUDr. Josef Faber, DrSc.

  •   s Mgr. Bibianou Naďovou, klinický logoped a  EEG BFB školitel

  •   s Mgr. Jitkou Kaulfuss, klinika Carpe Diem

  •   s Mgr.Taťánou Rovnerovou, specializovaný výživový poradce

  •   s Mgr. Gabriela Míková, specializovaný výživový poradce

  •   s PLAY - SI , Mgr. Petrou Dvořákovou a Mgr. Eliškou Haškovcovou

  •   s Mgr. Zdeňkou Hittychovou, ergoterapeutka

 

 

foto  Sim.jpg

Kontaktní formulář:

Zpráva byla odeslána, brzy se Vám ozveme!

bottom of page