top of page

Stres a úzkost při terapii EEG Biofeedback lze zvládat i bez léků!

EEG Biofeedback trénink je velmi vhodný pro všechny tyto obtíže: snižuje post-traumatické stresové symptomy (strach, úzkost, tenzi), noční můry, flashbacky, snižuje potřebu psychofarmak, zmírňuje trému, sociální úzkost, snižuje funkci sympatiku, který je zodpovědný za okamžité reakce organismu na hrozící nebezpečí – „bojuj nebo uteč“. Zvyšuje koncentraci, schopnost meditace, pracovní paměť, relaxaci, kreativitu.

Úzkost je emocionální porucha, která vyvolává pocit bezprostředního, 

obtížně definovatelného ohrožení. Úzkost může ovlivňovat paměť rozmanitým způsobem. Nejobvyklejší je, že při procesu učení místo abychom se snažili co nejvíce zapamatovat, naši pozornost odvádí stav úzkosti, přemýšlení nad něčím jiným.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak může EEG Biofeedback pomoci...

 

Tím, že získáme povědomí o fyziologické informaci, biofeedback nám umožňuje ovládat "automatické" fyziologické procesy. V každodenním životě nás všech, hlavně u lidí, kteří mají úzkostné stavy nebo vysoce stresové pozice jako pedagogové či veřejně vystupují - lze použít biofeedback ke snížení zbytkového napětí, které každodenně cítíme, což snižuje dopad tohoto stresu na náš domácí i profesionální život. Mnoho lidí, kteří využívají biofeedback k pomoci zvládat nároky své kariéry, se naučili správným přepnutím rychlostních stupňů aktvity mozku lépe vychutnat rodinný život a dalších výhod vyplývajících z jejich práce.

Podobně se mohou děti a mladiství přizpůsobovat novým situacím, které se jinak vymykají jejich kontrole, a pro nové povinnosti používat biofeedback ke zvýšení jejich schopnost omezit negativní dopad těchto tlaků na jejich rozhodování a kvalitu života.

 

Trénink efektivní relaxace mozku

 

  • trénink efektivní relaxace mozku - ta je důležitá pro duševní zdraví, paměť, optimální výkon mozku, dobrý zdravotní stav a imunitu

  • potlačení stresových a příliš rychlých frekvencí

  • odpočinek mozku před důležitým výkonem (utkáním, zkouškou apod.)

  • odolnější imunitní systém

  • psychická a emoční rovnováha

  • odolnost vůči stresu

  • zpomalení stárnutí mozku a celého organismu

bottom of page