top of page

Smart  Breathing

Nosní dýchání podporuje parasympatický nervový systém a pomáhá od stresu – na rozdíl od dýchání ústy, které stres podporuje. Nosní  dýchání pomáhá otevřít dýchací cesty a navýšit produkci antivirálního/antibakteriálního oxidu dusnatého (NO). Výsledkem nosního dýchání je zdravý, lépe okysličený organismus, kterému energie nikam “neuniká”.

Děti, které dýchají od narození ústy, tak mají časté infekty, bývají snadno přetížené a často se už po spánku s únabou probudí a bývají ráno rozmrzelé. 

Nácvik dýchání nosem je u dětí atypický, protože vědomě neumí korigovat a směrovat své dýchání tak, aby regulovai, zda se nedechují nosem a nebo nikoli. Mnohé z těchto dětí mají nos stále " ucpaný" a prozatím neumějí správně smrkat a vědomě použit nádech nebo  výdech nosem.

Častá otázka je, jak na nosní dýchání v noci?  Možností je několik, Zpočátku je dobré začít s nácviky přes den a jakmile se podařííuvolnit nos, je možné pokračovat s nácviky i v noci.

U dětí je vhodné nácvik spojit s hrou, která upoutá jejich pozornost a tím mohou nosní dýchání aktivovat spontánně. Touto metodou a jejím častým opakováním  je možné docílit postupného dýchání nosem u dětí, kde ještě není možný vědomý nácvik.

 V momentě, kdy děti začínájí s dýchání nosem  je hra spojená pouze s nosními  výdechy . Pokud je nos natolik ucpaný, že není možného výdechy provádět je nutné začít se cviky na podporu uvolnění nosního  dechu / často se používá nácvik hry na sloní chobot, kdy dítě si rukou nos ucpe a cíleými pohyby  těla vznikne tlak, který uvolní ucpané nosní  cesty/.

 

Vždy záleží na míře spolupráce dítěte a jeho možnostem, ať už se jedná o nápodobu v celotělovém schématu nebo spolupráci při cvicích samotných. 

ear-3971050_960_720.jpg

Děti  nefunkčním nosním dýcháním  mívají podobné příznaky, jedná se o časté infetky horních a dolních cest dýchacích, oslabený imunitní systém,  rychle nastupující únavu a stavy vyčerpání, a symptomatika je zjevná i v obličejové části. 

Jsou viditelné kruhy pod očima, obličej je spíše protáhlý, ústa bývají pootevřená a patrná bývá určitá míra hypotonie  v obličejové části. Často tyto děti neumějí smrkat a mnohdy to má dopad i na stravovací návyky. 

Jakým způsobem může Smart Breathing pomoci...

Náprava nosního dýchání je velmi individuální a projevuje se primárně u dětí  na úrovni snížení nemocnosti, únavy a excitace.  Přesah  to  má značný i na logopedické obtíže, neb dojde k aktivaci orofaciální oblasti,  a tím dojde ke zlepšení artikulace .

Smart Breathing zahrnuje  komplexní přůstup ve spolupráci s našimi dětskými klienty, tak i s rodiči, aby věděli,  jak v takových nácvicích  postupně pokračovat a docílit spontánního dýchání nosem  nejen přes den, ale i v noci. 

bottom of page