top of page

EEG Biofeedback pomáhá při  ADHD

ADD, ADHD, porucha pozornosti aj.

  • ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je vývojová porucha, která se u dětí projevuje neschopností udržet pozornost, zvýšenou aktivitou, impulzivitou nebo opozičním chováním.

  • Možná příčina může být ve výskytu pomalých vln / Delta a Theta/ a mnohdy leží příčina obtíží v přetrvávajících primárních reflexech. Určitou roli může hrát i genetická dispozice.
     

  • Jsou i případy, kdy  se odstraněním obtíží v oblasti sluchového zpracování výrazně  zlepší i projevující se těžkosti.

  • Každá výše uvedná obtíž  či diagnóza je ve většině případů souběh několika symptomů, které je třeba vidět komplexně a nikoli izolovaně jako například dyslexie nebo dysgrafie. Z tohoto důvodu naše diagnostická konzultace zahrnuje několik postupných diagnostických metod, které se navzájem doplňují.

 

Jak může EEG Biofeedback pomoci například při ADHD nebo ADD

Problematika ADHD je v oblasti Biofeedbacku nejvíce prozkoumaná a patří k nejčastějším indikacím Biofeedback tréninku.

Efektivita v této oblasti byla prokázána odbornými studiemi u nás i v zahraničí. (U nás např. prof. MUDr. J. Fáber DrSc., PhDr. J. Tyl, MUDr.  M. Pakszysová CSc.)

Zpočátku se pokrok u těchto potíží projevuje po 10-20 sezeních. Nejdříve dochází k úpravě motorických projevů. Dítě, jehož hyperkinetické projevy mu neumožňují ani setrvat v klidu na křesle, natož se koncentrovat na výkon, který je po něm požadován, ke konci série prvních 10 sezení zpravidla je schopno v klidu a koncentrovaně absolvovat nejméně půlhodinový nepřetržitý trénink.

 

Čím mladší dítě, tím větší počet sezení je třeba pro dosažení počátečního efektu zklidnění. V dalších sezeních dochází ke zlepšování pozornosti a celkového výkonu. Pro rozvinutí plného účinku je zpravidla třeba aspoň 40 sezení.

U ADD-poruchy, kde není přítomná hyperaktivita, je časový rozsah tréninku podobný v úvodních 10 sezeních se zaměřujeme spíše na zvýšení připravenosti k výkonu.

bottom of page