top of page

PhDr. Kamila Balharová

karta_absolvent.jpg
CRD_velká.jpg

 

Vyšetření

Dynamická diagnostika ACFS Carol Lidz

Diagnostika jazykového vývoje
Diagnostika čtenářských dovedností pro školní děti bez rozdílu věku.
Test rizika poruch učení
Dynamická diagnostika LPAD

 

Programy

Reedukace specifických poruch učení šité na míru jednotlivým dětem na základě vstupní diagnostiky

Neurovývojová stimulace primárních reflexů.
Maxík
KUPOZ
Ropratem
Feuersteinovo instrumentální obohacování
Já na to mám

Podrobnější informace najdete: http://www.kamilabalharova.kaminet.cz/praxe.htm

 

 
Vystudovala jsem PdF UP v Olomouci obor speciální pedagogika a český jazyk pro 2. stupeň ZŠ a ZvŠ. Rigorózní zkoušku jsem složila na Univerzitě Karlově v roce 2008. Věnuji se speciální pedagogice a výuce českého jazyka. Proto jsem v roce 2002 začala vytvářet webové stránky KamiNet (http://kaminet.cz), které jsou věnované žákům se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie).

Tyto stránky postupně doplňuji o materiály, které se mi osvědčují při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení (SPU) včetně ADHD a ADD. Jsou  přístupné zdarma a velice mě těší jejich vysoká návštěvnost.

 

Pro podporu učitelů jsem vytvořila metodicky zaměřené stránky na výuku literatury a slohu http://kamizdat.wz.cz.  Na těchto stránkách jsou zpracované hodiny tak, jak se mi osvědčily ve výuce žáků s SPU.

Velice mě oslovuje práce s jedinci s dyslexií a péče o rozvoj jejich čtenářské gramotnosti. Proto ve spolupráci s dalšími autory tvořím knihy, které jsou přizpůsobeny těmto žákům. V současnosti se již jedná o ucelený systém, který může provázet žáky s dyslexií od počátku školní docházky, až k jejímu ukončení. Knihy z tohoto systému najdete na vstupní straně KamiNetu (http://kaminet.cz).

 

Svoje zkušenosti, které jsem získala za více než 35 let praxe, se snažím předávat na seminářích pořádaných jak pro pedagogy, tak další zájemce i z řad rodičů. Jako expert na adaptaci online nástrojů jsem byla přizvána do celoevropského výzkumného projektu Literacy, který vytvářel web vhodný svým designem i obsahem pro dospívající a dospělé s dyslexií. Zkušenosti nejen z tohoto projektu jsem společně s kolegy publikovala v knize Dyslexia and Accessibility in the Modern Era, vydané v USA v nakladatelství IGI Global: https://www.igi-global.com/book/dyslexia-accessibility-modern-era/244400.

 

Všechny publikace, které jsem ve svém životě zatím vytvořila, můj životopis a další najdete na mých profesně zaměřených stránkách: http://kamilabalharova.kaminet.cz

bottom of page