top of page

 

 

 

Vitošská 5, Praha 4, Modřany

/ Radka Hrazdírová, Kamila Balharová/

Poliklinika Zelený Pruh, Roškotova 1717/2, Praha 4 - Braník

/ Simona Šimonovská, Daniela  Hartlová, Lucie Matějcová, Alena Ernee, Klára Halašová/  

 

Benaudira - individuální sluchový trénink

EEG Biofeedback stimulace mozkové činnosti

Vestibulární trénink  pro děti od 3 let s obtížemi  VS / zrak, sluch, rovnováha/

Neuro-vývojová stimulace - cvičení na inhibici primárních reflexů

Zrakově - kognitivní trénink - trénink kognice, zvyšování exekutivní zátěže, okulomotorika, koordinace

 

 

 

... zajímáme se o Vaše obtíže, abychom  mohli najít skutečnou příčinu těžkostí

... snažíme se podívat hlouběji než jsou symptomy a hledáme souvislosti

... vždy  se snažíme o komplexní pohled na nějčastější příčiny obtíž

 

Vlastní diagnostické a nápravné metody nám umožňují posoudit obtíže z hlediska zralosti centrální nervové soustavy, stejně tak jako z  pohledu zralosti neuro - motorického vývoje a v neposlední řadě i z hlediska schopnosti sluchového a zrakového zpracování.

Signály přetrvávajících primárních reflexů:

 • opožděný vývoj řeči

 • enuréza po 5. roce věku

 • cucání palce do 5 let a déle

 • obtíže se naučit na kole

 • nevolnost při cestování /kinetóza/

 • neschopnost sedět v klidu i po 11.roce věku

 • křečovité držení tužky, psaní s nataženou rukou

 • neustálé obtíže s držením těla v sedu nebo ve stoji

 • psaní s tváří opřenou o stůl, podpírá si hlavu rukou

 • problémy s oblékáním /knoflíčky, tkaničky/

 • špatná koordinace oko-ruka

 • problém s řečí a artikulací

 • problém se naučit analogové hodiny

 • začarovaný kruh hyperaktivity a únavy

 • problémy s koordinací, dyspraxie

 • problém naučit se číst nebo psát

 • neobratnost v tělocviku/ kotoul, míčové hry, šplh po laně/

 • strach z výšky, problém rovnováhy

 • časté ORL problémy

 • obtíženě se učí na kole a plavat aj.

Terapie je založena na  jednoduchých cvicích, které často napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy, a tím dáváme mozku druhou šanci, aby se postupně naučil správně kontrolovat fungování těla. 

BENAUDIRA – INDIVIDUÁLNÍ SLUCHOVÝ TRÉNINK

 

Metoda založená na faktu, že slyšený zvuk se v procesu poslouchání zpracovává v mozku (centrální nervové zpracování), a tím pádem může být mozek trénovaný a stimulovaný.

 

Trénink posloucháním podporuje správné vnímání a zpracování slyšených vjemů. Když se například zlepší vnímání řeči v mozku, může z toho výrazně profitovat zručnost, jako je čtení a psaní.

 

Také subjektivní vjemy rušivých zvuků (hypersenzitivita, tinitus) se mohou snížit nebo úplně vymizet harmonizováním centrálního nervového zpracování.

BENAUDIRA je vhodná pro poměrně širokou skupinu klientů s oslabením sluchového zpracování, které se stimuluje v mozku prostřednictvím poslouchání specificky upravené instrumentální hudby. Tato hudba je komponována pro každého klienta, a to na základě individuálního měření, které sestává z více aspektů sluchového vnímání. CD se poslouchá v domácím prostředí několikrát za týden v rozmezí 10-20 minut se speciálními sluchátky.

 

Celkový sluchový trénink je složený z 3-5 cyklů měření a poslechových CD. Po dokončení poslechu každého CD, které trvá 6-8 týdnů je provedeno nové měření, které vyhodnotí efektivitu a průběh poslechu a následné CD již zohledňuje nově naměřené výchozí hodnoty, a tím se zefektivňuje individuální proces celé terapie.

 

OKRUHY APLIKOVATELNÝCH PROBLÉMŮ

 

Sluch

 • Poruchy sluchového zpracování a vnímání

 • Nadměrně zvýšená citlivost na zvuky

 • Tinitus

 • Centrální zvukové defekty / snížená kvalita sluchu

Řeč

               

 • Opožděný vývoj řeči / poruchy řeči

 • Obtíže s artikulací a výslovností

 • Koktavost

 • Dysfázie

 

Čtení a psaní

 

 • Oslabené čtení a psaní – dyslexie

               

Pozornost

               

 • Poruchy koncentrace

 • Snadná vyrušitelnost

 • Porucha pozornosti ADD

 • Porucha pozornosti s hyperaktivitou ADHD

 • Problém s pracovní pamětí

 

 

                        …NEJEN POSLOUCHÁNÍ

Lidé a zejména děti v režimu školní docházky  s oslabených centrálním sluchovým zpracováním musí vynakládat nesmírné úsilí na jednoduchý proces poslouchání. To samé platí o lidech, kteří nemají vyhraněnou sluchovou lateralitu. V důsledku oslabeného sluchového zpracování je potřeba vynakládat více energie a pozornosti na kompenzaci těchto deficitů. Zahlcená pozornost může být uvolněná až v případě, že se podaří dosáhnout harmonizace poslouchaných vjemů.

 

 

 

CÍLE

 

 • Optimalizace schopnosti poslouchat

 • Harmonizace centrálního nervového zpracování

 • Trénink vnímání všech frekvencí přecházejících z ucha do mozkových center

 • Posilňování propojení mozkových hemisfér

 • Zvýšení nedostatečné nebo harmonizace nevyvážené citlivosti na určité frekvence

 • Snížení akustické přecitlivělosti

 • Zlepšení koncentrace a pozornosti

 

 

 

MOŽNÉ PŘÍČINY OSLABENÉHO SLUCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ

 

 • Časté záněty středního ucha v dětství

 • Organické oslabení sluchu

 • Akustická přecitlivělost nebo nedostatečná citlivost na určité frekvence

 • Opožděný vývoj

 • Nevyhraněná lateralita

 • Nedostatečné množství verbálních – sluchových podnětů k učení v jednotlivých stádiích vývoje

 • Poruchy a oslabení středního nebo vnitřního ucha

 

Komplexní diagnostická konzultace

 

Každá výše uvedná obtíž  či diagnóza je ve většině případů souběh několika symptomů, které je třeba vidět komplexně a nikoli izolovaně jako například dyslexie nebo dysgrafie. Z tohoto důvodu naše diagnostická konzultace zahrnuje následující postup

 • EEG Biofeedback /  mozková kůra/   - snímá a zaznamená frekvenční a amplitudovou zralost

 • Screening neuro- motorického vývoje / mozkový kmen/ - diagnostika  primárních a posturálních reflexů

 • Benaudira /  limbický systém/ - test sluchového zpracování a dichotický test

 • Základní analýza stravovacích návyků                             

Vyhodnocením výsledků diagnostické konzultace získáváme mnohem hlubší pohled na nejčastější obtíže typu ADHD, ADD, dyslexii apod., a tím vyšší možnost ovlivnit možnost jejich odstranění

 

EEG Biofeedback

 

Více informací  o těchto metodách lze získat na:

 

www.i-nvt.cz - Institut neurovývojové terapie

www.biofb.sk - EEG Biofeedback institut Slovensko

www.benaudira.sk - Individuální sluchový trénink

www.biofeedback-institut.com . více o metodě EEG Biofeedback a dalších

www.eegbiofeedback.cz - více o metodě EEG Biofeedback /dr.Tyl a prof. Faber/

Naplánujte si konzultaci:

Výborně! Zpráva byla odeslána.

Reference

Změna u mé dcery je velmi znatelná. Při dělání domácích úkolů se mnohem více soustředí a je schopna lépe porozumět zadání. Dříve měla ze všeho obavy, jak to zvládne a tím se stále více a více dostávala do stresu a nebyla se ani schopna soustředit na zadaný úkol. Celkově vše lépe zvládá a cítí se sebevědoměji a spokojeněji, což se doráží jak ve škole, tak mezi kamarádkami.


Zdeňka

Dcera Anička 8 let (s úzkostí a pocity nedůvěry v sebe sama)

Už po desáté terapii se u syna zlespšil spánek. Dříve nemohl usnout, už předem měl obavu, že se v noci probudí. Tyto problémy vymizely zcela, syn usíná pravidelně kolem 22 hodiny a budí se až ráno. I po ránu se v důsledku cítí odpočinutý a veselejší..

 

​ Jiří

Syn 9 let (od narození problémy se spánkem)

Mám vnuka se kterým na terapie chodím již dva měsíce. Zlepšil se ve škole a už si je schopen i dělat domácí úkoly  sám. Paní učitelka sama poznala velké zlepšení, jelikož  se vnuk zlepšil ve čtení, lépe reaguje na její podněty a hlavně v hodině více dává pozor. celkově je soustředěnější. Všeobecně se situace v celé rodině v mnohém zjednosušila. 

 

​Růžena

Vnuk Martin 13 let (diagnostikována  ADHD)

Please reload

Celou noc klidně spí. Má mnohem méně agresivního a impulsivního chování- to je náš prozatimní největší úspěch při terapii neurofeedbacku.  Ještě pokračujeme, ale už teď je situace celkově mnohem veselejší. jen je škoda, že jsme terapii neobjevili mnohem dříve. Věřím, že to je revoluční metoda pro léčbu dětí s ADHD.

 

Magdalena

Syn Matěj 14 let (diagnostikována ADHD)

Náš  syn je lepší po každé terapii.  Vždy je mnohem klidnější a usměvavější. Pravda je, že při terapii se cítí občasně unavený, ale poté co ji zvládne je jako vyměněný. Nevzteká se, je ochoten k mnoha věcem a činnostem, které dříve stále bojkotoval. Je tzv. se mnou a ostatními více v kontaktu. Normálně mnoho věcí ignoroval, jakoby se ho netýkaly a nyní má o spoustu věcí kolem něho zájem.

 

 Eva

Syn Jakub 5let (autismus)

Po neurofeedbacku jsem schopna zase normálně žít. Mé migrény ještě zcela nevymizely, ale jsou stále méně časté a méně intenzivní. Mám za sebou 6 terapií a už tak je to veliká změna. Mám dva syny /dvojčata/ a konečně mám pocit, že si to mohu společně s nimi užívat. Neurofeedback v tomto zásadně změnil kvalitu mého života. Můj syn Michal na migrény občasně taktéž trpí, respektive si stěžuje, že ho bolí hlavička,  tudíž jakmile bude schopen terapii zvládnout, těším se, že se uleví i jemu.

M.S.

Maminka dvou synů - dvojčat, 3 roky

Please reload

bottom of page